Privacy

Wij zijn ons er zeer van bewust dat geheimhouding en privacy belangrijke aspecten zijn van uw en ons werk. Wij hanteren daarom strikte regels en doen er alles aan om de privacy van alle betrokkenen (opdrachtgevers, kandidaten en de referenten) te waarborgen en conform de Wet bescherming persoonsgegevens te handelen.

Omdat REFQ persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP houdt een openbaar register bij van alle meldingen. De melding van REFQ is te vinden onder meldingsnummer m1576674.

Download hier de volgende privacy documenten:

– Algemene privacy beleid REFQ – download

– Privacy kennisgeving kandidaten – download

– Privacy kennisgeving referenten – download