Executive Audit

Een toezichthouder, bestuurder of directeur stelt u aan op basis van track-record, de ‘past performance’. Voor zo’n cruciale positie is het van belang dat u alle relevante informatie mee kunt wegen in de aanstellingsbeslissing. Een mismatch tussen de kandidaat en uw organisatie, kan immers grote consequenties hebben voor uw organisatie én voor uw kandidaat.

De executive audit, ons meest uitgebreide en diepgaande referentie-onderzoek, geeft u gedetailleerd inzicht in het verleden van uw kandidaat. Wij onderzoeken prestaties, het gedrag/stijl van de kandidaat én de context waarbinnen die prestatie geleverd zijn. Want ondanks eerdere successen van de kandidaat is een goede match geen vanzelfsprekendheid.

ExecutiveMede vanwege onze onafhankelijke positie heeft u extra zekerheid en laat u aan alle stakeholders zien een zorgvuldige, professionele en transparante procedure te volgen. Een onderzoek van REFQ is dan ook een uitstekende voorbereiding op een toetsingsonderzoek door toezichthoudende instanties.

Wilt u zeker weten of u een reëel beeld heeft van uw kandidaat in de praktijk? Vertrouwt u niet alleen op het CV, de goede klik, of de naam van het executive searchbureau wat de kandidaat heeft aangedragen? Of wilt meer op eigen kracht werven zonder headhunter? Dan is de executive audit een uitstekend instrument voor u.

Uitgebreide Rapportage

In een uitgebreide en gestructureerde rapportage blijven wij zo dicht mogelijk bij de woorden van de referent. U krijgt daarmee alle nuances van de interviews mee en kunt met maximale zorgvuldigheid uw conclusies trekken.

Kaliber onderzoekers        

Voor de executive audit zetten wij uitsluitend ervaren onderzoekers in van vergelijkbaar kaliber als de referenten. Dat garandeert een open en kritisch gesprek waarin de relevante informatie op tafel komt.

Persoonlijke begeleiding

Wij hebben veel aandacht voor het comfort van de kandidaat en lichten onze werkwijze toe in een persoonlijk gesprek met de kandidaat. Met onze ervaring adviseren wij u ook graag over de inzet van het referentie-onderzoek en de selectie van de referenten.

Voorbereiding op toetsingsonderzoek

Onze methodiek is mede bepaald door toezichthoudende instanties en is een uitstekende voorbereiding op een toetsingsonderzoek. U laat aan uw stakeholders zien een zorgvuldige, professionele en transparante procedure te volgen.

Wat ik bijzonder prettig vond is de uitgebreide contextgerichte vragen die door verschillende (type) referenten werden beantwoord. Zo ontstaat een compleet en genuanceerd beeld. Dat is de insteek van de methodiek en rapportage en dat heb ik ook daadwerkelijk zo ervarenMauritia Moor, Manager Human Resources, De Goudse

Werkwijze

 • Referenten selecteren

  De selectie van de referenten is een belangrijke stap in het onderzoek. U vergroot de objectiviteit en relevantie van de referenten door vooraf uw wensen en eisen t.a.v. de referenten te bepalen en te bespreken met de kandidaat. Het gesprek over de selectie van referenten levert vaak al extra inzicht in uw kandidaat. Wij adviseren u in deze fase graag.

 • Onderzoek starten

  U voorziet ons van het functieprofiel en het CV van uw kandidaat, eventueel aangevuld met specifieke onderzoekswensen. Wij starten dan het onderzoek in ons beveiligde portaal. U kunt vervolgens de voortgang het onderzoek volgen. Zodra u een account bij ons heeft, kunt u zelf een nieuw onderzoek starten vanuit uw persoonlijke portaal.

 • Kandidaat uitnodigen

  Wij introduceren ons telefonisch bij uw kandidaat en lichten onze werkwijze toe. De kandidaat ontvangt vervolgens per e-mail een uitnodiging om alle relevante gegevens te controleren en eventueel aan te vullen in ons portaal. Het onderzoek start nadat de kandidaat de referenten op de hoogte heeft gesteld van het onderzoek en in het portaal een digitaal akkoord heeft gegeven. Wij benaderen referenten uitsluitend na toestemming van de kandidaat.

 • Referenten interviewen

  Met elke referent houden wij een interview van ongeveer 45 minuten. Voorafgaand aan het interview vragen wij de referenten een korte vragenlijst (5 min.) in te vullen over de kandidaat.

 • Rapportage opstellen

  Wij stellen een digitale eindrapportage op met een gestructureerde weergave van de interviews. Ook de uitkomst van de vragenlijst wordt hierin meegenomen. De rapportage geeft een helder beeld over de ‘past performance’ van uw kandidaat. Het bevat geen advies, aanbevelingen of conclusies van REFQ. Wij vragen iedere referent te controleren of het verslag een correcte weergave van het gesprek is. Tevens vragen wij de kandidaat toestemming om het eindrapport te delen met de opdrachtgever. Als opdrachtgever kunt u met het rapport zelf een weloverwogen beslissing nemen.

Voorbeeld referentierapport

Het resultaat van de Executive Audit is een gestructureerde en uitgebreide weergave van de interviews met de referenten. Om recht te doe aan alle nuances in het gesprek, blijven wij zo dicht mogelijk bij de letterlijke woorden van de referent.

>> Download hier een voorbeeld

Voorbeeld referentierapport

Tarief Executive Audit

Per referentie

€ 1.500

exclusief BTW