Over ons

Extra zekerheid met referentie-onderzoek
REFQ is gespecialiseerd in het uitvoeren van referentie-onderzoek en is opgericht op verzoek van werkgevers. In de huidige markt, waarin veel kandidaten direct worden geworven via social media of het eigen netwerk, neemt de vraag naar objectieve en kwalitatieve informatie toe. De referentie-onderzoeken van REFQ geven inzicht in de achtergrond van kandidaten en laten zien onder welke omstandigheden een kandidaat gefunctioneerd heeft. U verkleint hiermee de kans op een foutieve aanstelling en wordt achteraf niet aangesproken op nalatigheid.

REFQ: Objectief en kwalitatief
REFQ heeft een eigen visie op referentie-onderzoek. Wij geloven in de kracht van kwalitatieve onderzoeken gericht op gedrag, stijl en de omgeving van voorgaande functies. Want voor veel kandidaten geldt dat de omstandigheden voor een groot deel de slagingskans bepalen. En die verschillen per organisatie en periode.

Ook geloven wij in objectiviteit. Dat begint bij het vaststellen van de referenties. Onze opdrachtgevers bepalen de voorwaarden aan de referenten. Dat voorkomt dat kandidaten naar eigen voorkeur hun referenties kiezen. Daarnaast werkt REFQ met onafhankelijke professionals die in staat zijn om op het juiste niveau kritisch en open gesprekken te voeren. REFQ heeft geen contact met kandidaten en daardoor geen beeld bij de persoon dat bevestigd moet worden. Ook heeft REFQ geen belang bij de uitkomst van het onderzoek omdat wij geen rol spelen bij de aanstelling.

Voordelen
– Extra zekerheid: referentieonderzoek is de sleutel tot een succesvolle aanstelling
​- Objectief en onafhankelijk: wij hebben geen belang bij de aanstelling
– Snel: een referentie-onderzoek is vaak binnen een paar dagen afgerond
– Professioneel en zorgvuldig: zowel naar uw interne organisatie, uw kandidaat als naar de referenten
– Een vliegende start: u en uw kandidaat krijgen tips en adviezen van referenten
– Preventieve werking: een aangekondigd externe referentiecheck maakt meer bespreekbaar in het gesprek
– Zorgvuldige borging van de privacywetgeving
– Voorbereiding op toetsingsonderzoek: Onze methodiek is mede bepaald door toezichthoudende instanties

Referentie-onderzoek als risicomanagement
Referentie-onderzoek is steeds meer een onderdeel van risk management. Wij onderhouden dan ook regelmatig contact met diverse toezichthouders (o.a. DNB en AFM). Ons onderzoek vormt daarmee een goede voorbereiding op toetsingsonderzoek door de toezichthoudende autoriteiten.

Met een onderzoek van REFQ kiest u voor extra zekerheid en neemt u alle relevante informatie mee in uw beslissing.

_____________________________________________________________________________

Partnerships

REFQ werkt samen met meerdere (executive) searchbureaus en -platformen, waaronder:

❖   The Executive Network: Executive search en interim management op het niveau van directie, bestuur en raad van commissarissen/-toezicht

❖   PMP Supervisor: hét online platform voor het vinden van uw Commissaris, Toezichthouder of Raad van Advieslid

❖   RelianRelian was established in 2009 and is currently managed by Joost Verschoof, a seasoned professional, general manager and non-executive. Relian offers subscription based verification modules and consultancy services in the field of AML/KYC and related legislation. To avoid reputation damage and in order to comply with sanction- and other regulations, Relian is a must have. Relian is an ISO certified company for data security management.

RefQ Executive and Relian both operate in a rapidly changing business environment in which reputation damage is always around the corner. In addition the legal frame work and societal scrutiny dictate stricter procedures, diligent reporting & logging and a visible audit trail.

Relian is happy to open up its platform to RefQ thus giving access to all the data gathered in the Relian system with the aim to support RefQ services to further improve and expand the depth of research on candidates. Relian is looking forward to work together with RefQ and to receive first hand market insights and suggestions in this important related field of expertise.