Professional Audit

Manager, teamleiders en specialisten, teamleiders en managers vervullen een cruciale rol in uw organisatie. De juiste match voor die rollen geeft u een voorsprong op de concurrentie.

De professional audit, ons breed inzetbare referentie-onderzoek, geeft u inzicht in uw kandidaat vanuit de praktijk. Wij onderzoeken geleverde prestaties, het gedrag en de stijl van de kandidaat én de context waarbinnen die prestaties geleverd zijn. Want ondanks eerdere successen van uw kandidaat, is een goede match met uw organisatie geen vanzelfsprekendheid.
ExecutiveWilt u zeker weten of u een reëel beeld heeft van uw kandidaat in de praktijk én van voorgaand werkomgevingen?

Vertrouwt u niet alleen op een goed CV, de klik in de gesprekken, of een positief assessment? En wilt u praktische ontwikkelpunten om uw kandidaat een vliegende start in uw organisatie te geven? Dan is de professional audit een uitstekend instrument voor u.

Samenvattende Rapportage

U krijgt een gestructureerde rapportage waarin wij de interviews per referent samenvatten. Zo kunt u eenvoudig en snel uw conclusies trekken.

Ervaren onderzoekers

Voor de professional audit zetten wij getrainde onderzoekers in van passend kaliber. Dat garandeert een open en kritisch gesprek van gelijkwaardig niveau, waarin de relevante informatie op tafel komt.

Efficient proces
via ons portaal

Via uw persoonlijke account op ons portaal zet u eenvoudig en snel een nieuw onderzoek uit. Binnen een paar klikken is uw kandidaat uitgenodigd. U kunt de voortgang van het onderzoek geheel digitaal volgen.

Objectief en onafhankelijk

REFQ is onafhankelijk en objectief. Wij hebben geen belang bij de aanstelling en ons proces is ingericht voor maximale objectiviteit. Zo laat u aan alle stakeholders zien een zorgvuldige, professionele en transparante procedure te volgen.

Door de onderzoeken van REFQ hadden we extra zekerheid dat we de juiste kandidaten in het vizier hadden. Ze gaven uitgebreid inzicht in onze kandidaten en hun voorgaande werkomgevingen en het vormt een goede basis in het eerste ontwikkelgesprek met onze nieuwe collega’s. De onderzoeken zijn professioneel en zorgvuldig uitgevoerd en hadden een korte doorlooptijd.Peter Mols, Directeur SIVI
 • Connector.

  Referenten selecteren

  De selectie van de referenten is een belangrijke stap in het onderzoek. U vergroot de objectiviteit en relevantie van de referenten door vooraf uw wensen en eisen t.a.v. de referenten te bepalen en te bespreken met de kandidaat. Het gesprek over de selectie van referenten levert vaak al extra inzicht in uw kandidaat. Wij adviseren u in deze fase graag.

 • Connector.

  Onderzoek starten

  Via uw persoonlijke account op ons portaal, start u eenvoudig zelf een nieuw onderzoek. U vult de gegevens in van de vacature, het functieprofiel en het CV van uw kandidaat, eventueel aangevuld met specifieke onderzoekswensen en u nodigt direct uw kandidaat uit. U kunt vervolgens de voortgang het onderzoek volgen.

 • Connector.

  Kandidaat uitnodigen

  De kandidaat ontvangt per e-mail een uitnodiging om alle relevante gegevens te controleren en eventueel aan te vullen in ons portaal. Het onderzoek start nadat de kandidaat de referenten op de hoogte heeft gesteld van het onderzoek en in het portaal een digitaal akkoord heeft gegeven. Wij benaderen referenten uitsluitend na toestemming van de kandidaat.

 • Connector.

  Referenten interviewen

  Wij benaderen de referenten voor het inplannen van een interview van ongeveer 45 minuten met één van onze onderzoekers. Voor iedere referent zetten wij een andere onderzoeker in. Zo voorkomen wij dat er gaandeweg een bepaald beeld over de kandidaat ontstaat dat een objectief onderzoek in de weg staat. Voorafgaan aan het interview vragen wij de referenten een korte vragenlijst (5 min.) in te vullen over de kandidaat.

 • Connector.

  Rapportage opstellen

  Wij stellen een digitale eindrapportage op met een samenvattende weergave van de interviews. Ook de uitkomst van de vragenlijst wordt hierin meegenomen. De rapportage geeft een helder beeld over de ‘past performance’ van uw kandidaat. Het bevat geen advies, aanbevelingen of conclusies van REFQ. Wij vragen iedere referent te controleren of het verslag een correcte weergave van het gesprek is. Tevens vragen wij de kandidaat toestemming om het eindrapport te delen met de opdrachtgever. Als opdrachtgever kunt u met het rapport zelf een weloverwogen beslissing nemen.

Voorbeeld referentierapport

Het resultaat van de Professional Audit is een gestructureerde en samenvattende weergave van de interviews met de referenten.

>> Download hier een voorbeeld

Voorbeeld referentierapport

Tarieven Professional Audit

2 referenten

€ 1.300

exclusief BTW

3 referenten

€ 1.800

exclusief BTW

4 referenten

€ 2.300

exclusief BTW